Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving AVG die dan van kracht is.

Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG.

Privacybeleid

Lida de Vries verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt voor informatieverstrekking.


Informatie en/of maken van een afspraak:

Indien u informatie wilt ontvangen dan is uw naam, telefoonnummer en/of mailadres voldoende + uw vraag zodat wij u die informatie kunnen verstrekken.

Wilt u een afspraak maken dan hebben wij naam en telefoonnummer nodig en mailadres ivm correspondentie.

Stuurt u svp niet via mail medische gegevens toe.

Uw gegevens worden niet gebruikt om een nieuwsbrief te sturen of door te verkopen aan derden.


Facturatie:

Indien u voor behandeling komt heb ik van u de volgende gegevens nodig:

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en mailadres (voor facturatie en boekhouding, het maken van afspraken en aanleggen behandeldossier.


Behandeldossier:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Enkele gegevens kunnen worden gevraagd met het doel de zorgvraag op u af te stemmen en om uw dossier bij te kunnen houden. In uw dossier noteer ik ook welke behandeling u hebt ontvangen. Wij vragen niet meer dan nodig is voor de behandeling die u gaat ontvangen.
Deze gegevens worden op papier bewaard in een afgesloten ruimte.


Toestemming

Lida de Vries gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. 

Bewaren:

Uw gegevens worden volgens de wettelijke regels bewaard.


Uw privacy:

Lida de Vries heeft als enige toegang tot de gegevens en uw dossier.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden muv de belastingdienst indien zij daarom vragen (wettelijke regel).


Uw rechten:

U heeft de volgende rechten

-      Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.

-      Het recht op inzage en afschrift van die gegevens.

-      Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering of vernietiging van de gegevens indien dat nodig mocht zijn. Dit kan alleen indien de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

-      Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier

-         Het recht om u in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

-      Het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dat mondeling en schriftelijk kenbaar maken.


Cookies

Lida de Vries  verzamelt geen gegevens van u op het moment dat u onze website bezoekt.


Lida de Vries neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


De privacy policy is met zorg samengesteld maar voor volledige informatie over de AVG kunt u kijken op:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.


Reflex2Relax

Lida de Vries

Het cappelrijeland 16

2231ze Rijnsburg 

KvK den Haag nr 65944488